Birthday Wishes Trinket Dish - 3 Styles

$12.95

Ceramic Birthday Wishes Dish- 3 Styles

A,B & C

21239

4" x 4" x 0.78"

White, Crown, Queen, Gold,