Farmhouse Family Embroidered Flour Sack Towel

$12.00
SKU: A8626

A8626

Farmhouse Family Embroidered Flour Sack Towel

Cotton, Flour Sack Kitchen Towel

18" x 27"