Mason Jar Leaves Dishtowel

$14.95
SKU: 7499-933

Mason Jar Leaves Dishtowel

100% Cotton, machine wash, reshape, dry flat.

7499-933

18" x 28"